Objednajte si AQUAOS AQUAOS - English version

Kalcium a vitamín D3

 • Kalcium ako anorganická zložka kostí a zubov
  je životne dôležitým minerálom. Okrem jeho
  podielu na štruktúre kostnej hmoty má
  v organizme aj iné dôležité funkcie,
  napr. prenos nervových vzruchov do svalových
  vlákien, svalové sťahy, zrážanie krvi.
   
 • Príjem kalcia je ideálne podporiť príjmom
  vitamínu D, ktorý zohráva kľúčovú úlohu pri
  jeho vstrebávaní. Okrem toho má vitamín D
  v organizme veľa iných pozitívnych účinkov,
  podieľa sa na regulácii metabolizmu kalcia
  a fosforu, posilňuje imunitný systém a iné.
   
 • Pravidelný príjem kalcia a vitamínu D je
  nevyhnutný v detstve a v mladosti pri vývoji
  kostí, ale aj v staršom veku, keď dochádza
  k ubúdaniu kalcia z kostnej hmoty,
  k tzv. rednutiu kostí a zvyšuje sa riziko
  zlomenín.
   
 • Prirodzená cesta príjmu kalcia je zo stravy
  (mliečne výrobky, zelenina...) a minerálnych
  vôd. Vitamín D sa tvorí v koži pôsobením
  slnečného žiarenia a v menšej miere je
  zastúpený v strave.
   
 • Nealkoholický nápoj AQUAOS je prirodzeným
  zdrojom kalcia a vitamínu D3, už 1 liter
  nápoja pokrýva odporúčané hodnoty príjmu
  (600 mg/l kalcia a 400 IU/l vitamínu D3).

© 2018 TIL - Andrej Madro. Všetky práva vyhradené.